Taxaties

Een taxatie nodig? Wij kunnen het snel verzorgen!

Een taxatie kan om verschillende redenen worden aangevraagd, maar meestal is het een vereiste voor de financiering van een woning. De geldverstrekker eist een taxatierapport om zeker te weten dat de verstrekte hypotheek in verhouding is met de waarde van het onderpand, de woning.


Taxatie met of zonder NWWI validatie

Wanneer de taxatie gebruikt wordt voor het verkrijgen van een financiering is er in veel gevallen een NWWI validatie nodig. Dit houdt in dat het taxatierapport aan strenge eisen voldoet en dat de taxatie, alvorens deze digitaal ondertekend wordt, hij door het validatieinstituut beoordeeld wordt op juistheid. Het validatieinstituut controleert dan of het rapport aan alle vereisten voldoet. Ook wordt er gekeken of er kortgeleden niet al een eerdere taxatie heeft plaatsgevonden en mocht dat wel zo zijn, dan dient in de taxatie te worden aangegeven waarom dit zo is. Deze en verschillende andere vereisten worden goed gecontroleerd en wanneer alles in orde is, ontvangt de taxateur een handtekeningcode waarmee een digitale handtekening geplaatst kan worden.

Wanneer de het een financiering met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) betreft, is een gevalideerde taxatie verplicht. M2 Makelaars maakt altijd gebruik van het NWWI, het Nationaal Woning Waarderings Instituut. Dit is het grootste validatieinstituut van Nederland. Een NWWI-gevalideerde taxatie wordt door elke geldverstrekker geaccepteerd.

De kosten van de taxatie

Onderstaand een overzicht van de mogelijkheden. Overigens taxeert M2 Makelaars alleen woonhuizen en -appartementen. Dus geen bedrijfsobjecten.

NWWI taxatie woonhuis

Een gevalideerd taxatierapport van een woonhuis kost € 495,- inclusief BTW en validatiekosten.

NWWI taxatie appartement

Een gevalideerd taxatierapport van een appartement kost € 595,- inclusief BTW en validatiekosten.
Voor een appartement is aanzienlijke recherge van de Vereniging van Eigenaars verplicht. De documenten worden ook als bijlage bij het rapport gevoegd. Dit is de reden dat deze kosten iets hoger zijn.

Taxatierapport zonder validatie

Een ongevalideerd taxatierapport van een woonhuis of appartement kost € 395,- inclusief BTW.


Voor de rapporten van een woonhuis geldt dat deze doorgaans binnen 48 uur gereed zijn. Een rapportage van een appartement kan soms iets langer duren, afhankelijk van de snelheid waarmee de benodigde V.V.E. stukken worden aangeleverd.

Taxatie aanvragen?

Wilt u een taxatie aanvragen? Neem dan contact op met een van onze kantoren!